Egzamin wstępny

Listy osób przyjętych oraz listy rezerwowe do klas 1 w roku szkolnym 2019-2010:

Oddział trzyletni (po gimnazjum) >>>

Oddziały czteroletnie (po szkole podstawowej) >>>

***

Od początku istnienia szkoły (1991 r.) przeprowadzamy egzaminy wstępne do liceum, mają one formę prezentacji przygotowanej przez kandydata i rozmowy z komisją.

Każdy ma wyniki egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty, więc po co nam jeszcze egzamin wstępny?

Bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, ale wiemy, że nie zawsze świadczą one o prawdziwych umiejętnościach i możliwościach ucznia. Zależy nam na osobistym poznaniu przyszłych uczniów. Szukamy ludzi z pasją, ciekawych świata, gotowych do zmian, do ciężkiej pracy naukowej i artystycznej.

Jak wygląda egzamin?

Temat egzaminu każdy wybiera sam, nie chcemy niczego narzucać, ale chcemy posłuchać, o czym Wy chcecie nam opowiedzieć. Temat może dotyczyć Waszych zainteresowań, przeczytanych książek, obejrzanych filmów, działalności artystycznej, charytatywnej, sportowej, przemyśleń na wybrany temat. 

Prezentacja trwa 15 minut (nie przerywamy, to jest Wasz czas), następnie jest czas na rozmowę z komisją na temat prezentacji, ale możecie się też spodziewać pytań ogólnych, np. o udział w życiu kulturalnym (obejrzane spektakle, wystawy, przeczytane książki). Oprócz tego chcemy porozmawiać na temat jednej wybranej z naszej listy lektury >>>. 

Temat prezentacji i wybraną lekturę należy podać, zapisując się na egzamin (najpóźniej na dzień przed egzaminem, do godz. 15.00).

Terminy egzaminów

Egzaminy organizujemy w maju i czerwcu (w soboty), ale można umówić się indywidualnie także w innym terminie.

Wyniki

O przyjęciu do 21 SLO decyduje suma punktów: z naszego egzaminu (do 100 pkt.), wyników egzaminów gimnazjalnych / ósmoklasisty (do 100 pkt.) oraz dodatkowo (do 20 pkt.) za olimpiady, konkursy, zawody – co najmniej na etapie wojewódzkim, za udział w naszych otwartych projektach edukacyjnych. W poprzednich latach było to nie mniej niż 150 punktów. Nie bierzemy pod uwagę ocen na świadectwie.

Suma punktów decyduje też o przyznaniu stypendium naukowego >>>.