Dzień otwarty - sobota 13 marca 2021. Kontakt telefoniczny ze szkołą: 664 038 410

Egzamin wstępny

Od początku istnienia szkoły (1991 r.) przeprowadzamy egzaminy wstępne do liceum. Mają one formę prezentacji przygotowanej przez kandydata i rozmowy z komisją.

Dlaczego przeprowadzamy egzamin wstępny?

Wiemy, że nie zawsze oceny na świadectwie lub wyniki egzaminu zewnętrznego świadczą o prawdziwych umiejętnościach i możliwościach uczennicy/ucznia. Zależy nam na osobistym poznaniu, szukamy ludzi z pasją, ciekawych świata, gotowych do zmian, do ciężkiej pracy naukowej i artystycznej.

Jak wygląda egzamin?

Temat egzaminu każdy wybiera sam, nie chcemy niczego narzucać, ale chcemy posłuchać, o czym Wy chcecie nam opowiedzieć. Temat może dotyczyć Waszych zainteresowań, przeczytanych książek, obejrzanych filmów, działalności artystycznej, charytatywnej, sportowej, przemyśleń na wybrany temat. 

Prezentacja trwa 15 minut, nie przerywamy, to jest Wasz czas - z tej części można uzyskać 60 pkt, następnie jest czas na rozmowę (60 pkt) z komisją na temat prezentacji oraz udziału w życiu kulturalnym np. obejrzane spektakle, wystawy, przeczytane książki. Oprócz tego chcemy porozmawiać na temat jednej wybranej przez Was z naszej listy lektury >>> (30 pkt).  

Temat prezentacji i wybraną lekturę należy podać, zapisując się na egzamin (najpóźniej na cztery dni przed egzaminem). Zapisy drogą e-mailową: rekrutacja@21slo.edu.pl lub telefonicznie (nr tel. 664 038 410). 

Terminy egzaminów

Egzaminy organizujemy (termin do wyboru) 15 maja lub 29 maja 2021.

Wyniki

O przyjęciu do 21 SLO decyduje suma punktów: z naszego egzaminu - rozmowy kwalifikacyjnej (do 150 pkt) oraz dodatkowo (do 20 pkt) za olimpiady, konkursy, zawody – co najmniej na etapie wojewódzkim, udokumentowaną dyplomami i certyfikatami działalność naukową, artystyczną, społeczną. 

Suma punktów z rekrutacji szkolnej (170 pkt) oraz za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (30 pkt wg przelicznika: suma wyników procentowych podzielona przez 10) decyduje też o przyznaniu stypendium naukowego w pierwszym śródsemestrze (IX-XI 2021 r.).