Zapraszamy kandydatki i kandydatów na dni otwarte w soboty o godzinie 10.00: 1 lutego, 18 kwietnia, 16 maja.

Egzamin wstępny

Od początku istnienia szkoły (1991 r.) przeprowadzamy egzaminy wstępne do liceum. Mają one formę prezentacji przygotowanej przez kandydata i rozmowy z komisją.

Każdy ma wyniki egzaminu ósmoklasisty, więc po co nam jeszcze egzamin wstępny?

Bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu zewnętrznego, ale wiemy, że nie zawsze świadczą one o prawdziwych umiejętnościach i możliwościach uczennicy/ucznia. Zależy nam na osobistym poznaniu, szukamy ludzi z pasją, ciekawych świata, gotowych do zmian, do ciężkiej pracy naukowej i artystycznej.

Jak wygląda egzamin?

Temat egzaminu każdy wybiera sam, nie chcemy niczego narzucać, ale chcemy posłuchać, o czym Wy chcecie nam opowiedzieć. Temat może dotyczyć Waszych zainteresowań, przeczytanych książek, obejrzanych filmów, działalności artystycznej, charytatywnej, sportowej, przemyśleń na wybrany temat. 

Prezentacja trwa 15 minut (nie przerywamy, to jest Wasz czas), następnie jest czas na rozmowę z komisją na temat prezentacji, ale możecie się też spodziewać pytań ogólnych, np. o udział w życiu kulturalnym (obejrzane spektakle, wystawy, przeczytane książki). Oprócz tego chcemy porozmawiać na temat jednej wybranej przez Was z naszej listy lektury >>>. 

Temat prezentacji i wybraną lekturę należy podać, zapisując się na egzamin (najpóźniej na dzień przed egzaminem, do godz. 15.00).

Terminy egzaminów

Egzaminy organizujemy w tym roku 30 maja lub 6 czerwca, ale można umówić się indywidualnie także w innym terminie.

Wyniki

O przyjęciu do 21 SLO decyduje suma punktów: z naszego egzaminu (do 100 pkt.), wyników egzaminu ósmoklasisty (do 100 pkt.) oraz dodatkowo (do 20 pkt.) za olimpiady, konkursy, zawody – co najmniej na etapie wojewódzkim, za udział w naszych otwartych projektach edukacyjnych. W poprzednich latach było to nie mniej niż 150 punktów. Nie bierzemy pod uwagę ocen na świadectwie.

Suma punktów decyduje też o przyznaniu stypendium naukowego >>>.