Spotkanie z osobami nowo przyjętymi do klas 1 i ich rodzicami: do klasy trzyletniej - środa, 26 VI, g. 18.00; do klas czteroletnich - czwartek 27 VI g.18.00.

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc.

 Jeśli lubisz przedmioty humanistyczne, zależy Ci na wysokim poziomie kształcenia i rozszerzeniach z przedmiotów humanistycznych – zapraszamy do 21 SLO.

Nasza szkoła od początku istnienia (czyli od 1991 r.) specjalizuje się w rozszerzonych programach humanistycznych.

Programowo rozszerzamy język polski (od klasy pierwszej) i historię (od klasy drugiej), ale również, w zależności od zainteresowań, można u nas wybrać inne przedmioty humanistyczne na poziomie rozszerzonym, są to: język angielski (również na poziomie dwujęzycznym C1), wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, a także języki: francuski, hiszpański, niemiecki – jeżeli uczeń na początku klasy drugiej zda test na poziomie B1 lub na początku klasy trzeciej na poziomie B2 (zda, czyli uzyska minimum 40% punktów).

Organizujemy także fakultety maturalne z filozofii, historii muzyki, łaciny oraz zajęcia fakultatywne pomagające w przygotowaniach do matury z przedmiotów, które nie są rozszerzane (np. z geografii).

Ponadto wszyscy uczniowie naszego liceum realizują autorski program kształcenia kulturowego z: historii sztuki, historii muzyki, wiedzy o teatrze i filmie, retoryki, łaciny i filozofii z etyką.