Sekretariat szkoły w czasie wakacji pracuje do 5 lipca br., a potem od 26 sierpnia w godz. 9.00-15.00.

Rekrutacja uzupełniająca do klas 2-3

Nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019-2020, nie mamy wolnych miejsc.

 Jeśli lubisz przedmioty humanistyczne, zależy Ci na wysokim poziomie kształcenia i rozszerzeniach z przedmiotów humanistycznych – zapraszamy do 21 SLO.

Nasza szkoła od początku istnienia (czyli od 1991 r.) specjalizuje się w rozszerzonych programach humanistycznych.

Programowo rozszerzamy język polski, język angielski (od klasy pierwszej) i historię (od klasy drugiej w oddziale trzyletnim), ale również, w zależności od zainteresowań, można u nas wybrać inne przedmioty humanistyczne na poziomie rozszerzonym: historię (w oddziale czteroletnim), wiedzę o społeczeństwie, historię sztuki, a także języki: francuski, hiszpański, niemiecki – jeżeli uczennica / uczeń na początku klasy drugiej zda test na poziomie B1 lub na początku klasy trzeciej na poziomie B2 (zda, czyli uzyska minimum 40% punktów).

Organizujemy także fakultety maturalne z filozofii, historii muzyki, łaciny oraz zajęcia fakultatywne pomagające w przygotowaniach do matury z przedmiotów, które nie są rozszerzane (np. z geografii).

Ponadto wszyscy uczniowie naszego liceum realizują autorski program kształcenia kulturowego z: historii sztuki, historii muzyki, wiedzy o teatrze i filmie, retoryki, łaciny i filozofii z etyką.