Dzień otwarty - sobota 13 marca 2021. Kontakt telefoniczny ze szkołą: 664 038 410

Opłaty za szkołę

21 SLO jest szkołą społeczną, obowiązują opłaty czesnego, wpisowe oraz pokrywanie kosztów związanych z wycieczkami. W czesnym zawarte są wszelkie opłaty za naukę, zajęcia wyrównawcze oraz za udział w kołach zainteresowań, fakultetach, dodatkowych rozszerzeniach, projektach edukacyjnych.

Czesne określane jest wraz z przyjęciem ucznia do szkoły i obowiązuje przez cały okres nauki. Dla uczniów przyjętych w 2020 roku czesne wynosi 1450 zł, płatne przez 10 miesięcy, wpisowe - 1200 zł - płatne przy przyjęciu do szkoły.

Dodatkowe opłaty związane są z obowiązkowymi wycieczkami naukowymi: szkoła zimowa (5-7 dni) - około 1200 zł plus opłaty za wyciągi; wycieczka po Polsce (4-5 dni) - około 800 zł, wycieczka do Krakowa (3-4 dni) - około 700 zł; wycieczka zagraniczna autokarem lub samolotem (8 dni) - około 2400 zł, wycieczka zagraniczna do sąsiadów (4-5 dni) - około 1000 zł.

Niekiedy udział w indywidualnych zajęciach pozalekcyjnych (np. śpiew, gra na instrumencie) może się wiązać z dodatkowymi uzgodnionymi z rodzicami opłatami.

Szkoła dzięki współpracy ze Społecznym Funduszem Stypendialnym stwarza możliwość przekazywania darowizn na stypendia. Więcej informacji o dokonywaniu takich darowizn >>>.